اطلاعات تحویل کالا

 توجه:

به ياد داشته باشيد در هنگام ثبت نام در فروشگاه اطلاعات صحيح را وارد نماييد، هنگام دريافت كالا بايد اطلاعات ذخيره شده در فاكتور صادر شده از طرف فروشگاه  با اطلاعات دريافت كننده كالا يكسان باشد (مطابقت با كارت شناسايي معتبر) در غير اينصورت مرسوله تحويل نخواهد شد كه خسارات و عواقب آن بعهده شما خواهد بود.

 

 

طراحي و اجرا: (eHaft)
فروشگاه ای هفت © 2017